Om du mot förmoda träffar på en utomjording. Hur ska du veta om det är en utomjording eller inte? Fysikern Michio Kaku har kommit fram till tre punkter gällande vad ett intelligent liv från rymden behöver för att överleva. Men just i detta ämne har det inte gjorts så många studier eller forskning, så därför vet man egentligen inte så mycket om utomjordingar när det kommer till kritan.

De forskare som väl har gjort studier om det finns utomjordingar eller inte, vet inte egentligen riktigt vad de ska leta efter. Men de har några saker som de utgår ifrån och baserar sina iakttagelser från. Då så som vad naturen har lärt oss vad vi ska gynna och lyfta fram i en civilisation.

Så antas en utomjording se ut

Enligt teorifysikern Michio Kaku från USA och han är specialiserad på strängteori. Han har skrivit boken ”The Future and Humanity” och i den boken försöker Michio svara på den kniviga och svåra frågan: Hur ser dessa utomjordingar egentligen ut?

För att kunna skriva boken hade han gjort en ordentlig research och konsulterat experter inom exobiologi. Dessutom pratade Michio med teoretiker som är specialister på olika hypotetiska livsformer som tros leva ute i rymden och universum i världar som ligger mycket avlägset från jorden. Då de vilka teorier på vad det som skiljer sig mellan livet på jorden och de andra världarna.

Efter att ha konsulterat dessa forskare kunde Michio ta fram en lista på de olika kriterierna som utomjordingar antas ha för att komma upp i eller överträffa människornas nivå i intelligens.

Kriterier

Dessa kriterier anses en intelligent utomjording ha:

  • Språk – Språket är ett mycket klurigt bevis eftersom ett språk kan vara så ospecifikt. För nyckeln till språket ligger egentligen inte bara på att kunna vara i kontakt och göra sig förstådd här och nu. För vi vet att det finns många djur som kan kommunicera och göra sig förstådda på ett sätt som vi människor betraktar som ett språk via deras vokalkommunikation. Då anser Michio Kaku att nyckeln i hela språket egentligen ligger att kunna förmedla information över våra generationer. Detta gör det möjligt att en samlande kunskap över en längre period och på så vis ger den nya generationen en chans att kunna växa och så att säga lära sig av den tidigare kunskaperna och utgå från dessa för att lära sig nya språk.
  • Ögon – Att två ögon som kan fokusera på en sak är något som associerad med de rovdjur som finns på jorden. De byten som dessa rovdjur har lyckat ta till byte, har haft ögon på var sida om huvudet. Vilket innebär att de kan upptäcka faror och gör att de kan fly snabbt och gör att den typen av syn är värdelös vid jakt. Kaku anser att intelligenta varelser är jägare och har därför ögon som kan fokusera.
  • Tummar – Det forskarna har upptäckt är att ha tummar har betytt mycket för primat-uppkomsten. Vilket har betytt för människans utveckling att kunna gripa tag i föremål och gör det möjligt att utforma verktyg. Michio anser att därför bör rimligen även utomjordingar ha tummar.

Frågan du kan ställa dig: Har Michio Kaku rätt eller inte? Tror du att en utomjording har ett avancerat språk, två ögon och tummar?