Du har säkert inte missat alla sagor och myter om sjöodjur och drakar som påstås finnas. Men den stora frågan är om dessa monster finns i verkligen, men är helt oupptäckta på jordklotet. Då kan man fråga sig: Var gömmer de sig i så fall? Det har faktiskt forskats om att hitta ett monster som aldrig har blivit upptäckt. Det finns nämligen många forskare som anser att det ännu finns varelser i vår värld som inte har blivit upptäckta.

Galapagosöarna

Under 2012 fanns ett forskateam som började forska i djupet utanför Galapagosöarna. Forskarna sänkte ner en kamera tillsammans med ett frestande lockbete. Alldeles intill lockbetet fästes lysdioder och dessa skulle imitera signalerna från en Atolla (djuphavsmanet) som skickar ut dessa signaler när den håller på att bli attackerad.

Attollan skickar ut ljussignaler för att kunna locka till sig stora rovdjur som kan angripa manetens fiender. På detta vis kan Atollan komma undan sin angripare. Forskarna sänkte ner lockbetet och kameran, för att sedan sätta sig och vänta, medan lysdioderna blinkade för fulla muggar i mörkret.

Havsmonstret

Ur avgrunden på 600 meter och som var kolsvart, kom havsmonstret! Först såg forskarna två tentaklar och åtta armar som var utrustade med sugproppar som var sågtandade. Sedan dök en tornformad kappa upp. Armarna fångade verkningsfullt in lockbetet och förde betet till sin näbbestyckade mun. Betet var nu snärjt in med tio lemmar, som trasade sönder det en bit i taget. Detta var första gången en jättebläckfisk hade lyckats bli filmad i sin naturliga miljö. Havsmonstret mättes upp till 15 meter när det var utsträckt.

Nya upptäckter

Varje år upptäcker forskare och vetenskapsmän drygt 15 000 olika nya djurarter, då både i haven och på land. Bland dessa har till exempel en ödla som var över två meter lång, samt nya delfin- och hajarter upptäckts. Dessa har upptäckts under senaste åren, vilket inte är så konstigt egentligen, med tanke på att det endast är fem procent av vidsträckta skogar, hav och djungler som har blivit utforskade. Det innebär att övriga 95 % ger skydd åt vad eller vem som helst.

Kan monster finnas?

Professor Angela Wulff, på Göteborgs universitet, som har studerat marinekologi säger:

“Det beror helt och hållet på hur vi människor definierar vad ett monster är för något. Vi har konstaterat att jättebläckfiskarna finns, precis som människor genom alla tider har berättat om i mytologin. Dessutom har vi sett andra varelser som har ett spektakulärt utseende, med sina långa utskott som skickar ut ljusblixtar för att locka eller skrämma byten”.

Hon menar att när vi tänker på monster så är det ofta varelser som är taggiga med långa ben och armar, då är en bläckfisk som är 15 meter ganska stort. Egentligen är det upp till var och en att bestämma om det finns monster eller inte.

Tekniken

Anledningen till att allt fler oupptäckta ”monster” upptäckts är att tekniken har blivit så mycket bättre då den tål värme och kyla på ett helt annat sätt, jämfört med vad den gjorde förr. Det gör att forskarna kan ta sig djupare ner i havet och längre in i djungeln och så vidare, för att upptäcka nya arter.