Ett odjur eller monster beskrivs oftast som en skrämmande och missbildad varelser, som antingen är fiktiv eller tros finnas på riktigt och som inte tillhör en art som man känner till. Genom hela historien har dessa monster haft olika utseende och inte enbart varit fiktiva. Utan de människor som inte följde den tiden normer för samhället ansågs vara monster, samtidigt som dessa monster har varit skrämmande och fascinerande på en och samma gång genom alla tider.

Latin

Monstruös är ett adjektivs och beskriver när någon/något grym, ond och inhuman stryka. Det går att härleda detta ord från latinets ord för monstrum och monstruos. Även det latinska ordet mornere som betyder att varna kan härleda till vårt ord för monster. Ordet monster kan också ha betydelsen elak och stor.

Historien

Långt, långt tillbaka i tiden fanns det monster, som folket brukar tro på och skrämma barn med. Ett bra exempel på det är från Nordisk Familjebok från år 1913, då det gick att läsa att ord som missfoster, missbildad, o-människa, odjur och avskyvärd är andra ord för ordet monster. Dessutom användes ordet monster att beskriva en person som inte visade någon som helst hänsyn till djur och andra människor.

Under medeltiden i Europa så kopplades ordet monster ihop med religionen. Vilket gjorde att monster kommer finnas i människans vardag och monster kunde då dyka upp i olika skepnader så som spöken, demoner och djävulen, men även som björnar och vargar hos de som var spirituella. Det ansågs till och med att judar och muslimer var monster. Även kvinnornas menstruations avsågs vara avskyvärt och monstruöst.

Från 1500-talet och fram till modern tid har monsterbegreppet varit synonymt med missfoster. Vilket gjorde att många ”monster” ställdes ut i så kallade freakshows för att vanligt folk skulle kunna beskåda dessa monster. Det kunde till exempel vara människor som hade missbildningar, överviktiga, dvärgar, med mycket hår på ansikte eller kroppen.

Monster i modern tid

Numera anses ett monster vara olika typer av bestar, demoner och vidunder, som exempelvis Godzilla, King Kong och Frankensteins monster. Inom folktron och mytologin har monster varit bland annat varit drakar, Kraken, sjöodjur och Big Foot. Dessutom appliceras begreppet monster på människor som har ett avskyvärt sätt och ett beteende som fullständigt skiljer sig från normerna i samhället.

Ett mycket känt och tragiskt exempel på ett modernt monster är Josef Fritzi som gömde undan hans dotter och de barn hon fick i 24 år i en specialbyggd källare. Han var själv pappan till dotterns barn. Tyvärr finns det fler av dessa moderna monster och kommer finnas fler i framtiden!

Slutord

Var och en av oss människor har säkert sin egen bild på vad ett monster är. Men alla dessa monster har förmodligen gemensamt att de är skrämmande och avskyvärda på ett eller annat sätt. Monster har genom alla tider fascinerat människor på ett eller annat sätt. Människor kommer förmodligen inte sluta vara det heller i framtiden, utan det är definieringen av ett monster ser ut och vad det är som kommer förändras i framtiden.